de geschiedenis van de gondel   3/4

Gedurende de 17e eeuw bereikte de populariteit van de gondel een hoogtepunt. Iedere rijke familie bezat een paar gondels om haar prestige mee ten toon te spreiden en er waren ongeveer 4000 gondels in Venetië. De vorm van de gondel ging steeds meer lijken op die van de huidige. Hoewel de lijn vlakker was, waren lengte en breedte nagenoeg hetzelfde. De meest opvallende ontwikkelingen in de 17e eeuw zijn te zien op het gebied van het ijzerwerk. Op de achtersteven was de hoeveelheid ijzerwerk afgenomen terwijl het op de voorsteven toenam en steeds meer als tegenwicht ging dienen voor de gondelier op de achtersteven. Aanvankelijk had de ferro op de voorsteven een klein, gebogen bles aan de bovenkant en een aantal kleine, uitstekende punten aan de voorkant. Ook waren er in de 17e eeuw extreem bewerkte ferri te zien. In de loop der tijd werd het gebogen blad aan de bovenkant groter, evenals de vooruitstekende punten.

De forcola werd vereenvoudigd door maar één uitsparing aan de achterkant te maken. De gebogen vorm en de knobbel aan de voorkant bleven echter. De feltze daarentegen werd er niet eenvoudiger op. Ze werd nu vaak van hout gemaakt, zwart geverfd en gedecoreerd met snijwerk, een deur, ramen met gordijnen of houten jaloezieën.

18e eeuwse gondelwerf
door Canaletto

In het midden van de 18e eeuw presenteerde de regering van Venetië een gondel aan een Noord Europese jury in Stockholm. De boot werd zorgvuldig opgemeten en er werd een constructietekening op schaal gemaakt door Chapman, één van de belangrijkste scheepsarchitecten uit die tijd. Dit is de oudste bouwtekening van de gondel en ze geeft de exacte vorm en afmetingen van de boot in die tijd weer. Uit de tekening blijkt dat de 18e eeuwse gondel precies dezelfde afmetingen heeft als de huidige gondel, maar dat de stevens nog niet zo hoog uit het water steken en dat ze perfect symmetrisch was. De forcola heeft er een tweede boog bij gekregen, hetgeen achteruit varen makkelijker maakte. Het blad van de ferro is nog groter geworden en de vooruitstekende punten langer en breder.


<<< voorgaande  vervolg >>>